Allmix

Allmix är i grunden ett företag som tillverkar torrbruk för bygg- och anläggningsindustrin men under de senaste åren har Allmix alltmer kommit att inrikta sig på nischade produkter. I Allmix anläggning i Trollhättan blandas en mängd olika mineralbaserade produkter och här sker även förpackning i små och stora säckar.

Anpassningsmöjligheterna är mycket stora. Huvudprodukten är i dag eldfasta industrimassor vilka används som tätning i ugnar vid smältverk. Detta är en produkt som Allmix själv har utvecklat. Andra produkter Allmix utvecklat, samt tillverkar är:

.

Kakelugnsbruk

– används till att mura upp kakelugnar.

Eldfasta produkter

– för lagning av eldstäder.

HPC 100

– en högpresterande betong som når över 100 MPa i tryckhållfasthet.

Basefit

– en specialdesignad ballast som del i HPC 100.

HPC H

– en av de senaste produkterna Allmix tillverkar. En tungbetong som ersätter traditionellt gjutjärn, typ balansvikter i tvättmaskiner och inom fordonindustrin.

Black Box

– en tjänst vi erbjuder till kunder som har egna recepturer där vi kan köpa in råmaterial och blanda för kundens räkning. Vi tar emot och blandar såväl stora som små volymer.

Ladda ner dokument

Här kan du ladda ner broschyrer och produktblad från Trollhättan Mineral. Om du har problem att ladda ner någon av våra filer så vänligen kontakta Trollhättan Mineral så skickar vi över filen via e-post till dig.

Ladda ner

HPC 100

Säkerhetsdatablad HPC100

HPC 100 LCA.

HPC 100 Undervattensgjutnings rapport.

HPC 100 vs Konkurrerande Miljöbetong

HPC100 Executive summary

Basefit Innhållsförteckning (HPC 100 Ballast) (English)

Basefit Innhållsförteckning (HPC 100 Ballast)

HPC Hydraulic Product sheet

HPC 100 Product sheet (English)

Ladda ner

Testrapporter

Hållbarhetsmål 2019/2020

Basefit Innhållsförteckning (HPC 100 Ballast) (English)

HPC 100 RF-rapport (English). Del1

HPC 100 RF-rapport (English). Del2

HPC 100 RF-rapport (uttorkning)

HPC 100 Krymprapport

HPC 100 Frostresistens

HPC 100 Brandrapport

Prov sprutbetongsbalk Seghetsegenskaper

HPC 100 Testrapport 4

HPC 100 Testrapport 3

HPC 100 Testrapport 2

HPC 100 Testrapport 1

HPC 100 Tryckhållfasthetsrapport